KREPŠELIS

Your shopping cart is empty!

NAUJIENLAIŠKIS

facebook twitter google-plus linkedin pinterest youtube

serveriai

 

 

 

 

 

 

 

Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo - Pardavimo sutartis (toliau - "Taisyklės")
yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "PIRKĖJAS") ir ,,Ievos Sodai,, (toliau - PARDAVĖJAS) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - "e-parduotuvė").

Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
2.1.Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.
2.2.Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo- pardavimo sutarties su e-parduotuve, apie tai pranešdamas PARDAVĖJUI rašytine forma (laišku, elektroniniu paštu nurodytu kontaktuose) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
3.2.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
3.2.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
3.3. Jai PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2. punkte, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti užsakymą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja
4.1.PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.
4.2.PIRKĖJAS įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ -parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.
4.3.Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo juos atnaujinti.
4.4.Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 200 Lt (dviejų šimtų Lt) baudą.
4.5.PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės
5.1.Jei PIRKĖJAS bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.
5.2.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.
5.3.PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
5.4.PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus "mokėti pavedimu" ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja
6.1.Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 4 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Prekės gali būti pristatomos atskiru PIRKĖJO ir PARDAVĖJO susitarimu.
6.3.PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių pristatymas
7.1.Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.
7.2.Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3.Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.

7.4.Prekės pristatymo būdą galima pasirinkti - Lietuvos paštas  7 litai, pristatymas ,, į rankas,, per kurjerį- 12 litų .

7.5.Prekę išsiunčiame laike dviejų darbo dienų po pirkėjo apmokėjimo. Jei išsiuntimas įvyksta iki pietų- siuntinuką gaunate sekančią darbo dieną, kadangi siunčiame pirmenybiniu registruotu paštu. Siunčiant per kurjerį būtina nurodyti pirkejo  telefono numerį, kad kurjeris paskambinęs galėtų susitarti dėl pristatymo vietos ir laiko. Jei siunčiame Lietuvos paštu,paštininkas neša siuntinį  pristatyti nurodytu adresu, nieko neradęs- palieka kvietimą atvykti į paštą. Elektroniniu laišku pranešame siuntos numerį , todėl  visada galite stebėti kaip keliauja Jūsų pirkinys. Jei pirktos prekės reikia labai skubiai- drasiai skambinkite- mes dėl Jūsų pasistengsime.

8. Prekių grąžinimas
8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
8.2.Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos.
Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui.
8.3.Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
8.4.Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
8.5.Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė
9.1.PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2.PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3.PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.4.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas
10.1.PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.